Hopp til hovedinnhold

Krav til påslipp fra virksomhet til kommunalt avløpsnett, forurensningsforskriften kapittel 15A

Teksten på denne nettsiden ble sist oppdatert: februar 2022

Informasjon om teksten:

Denne tekstmalen er hentet fra Miljødirektoratet. Den er laget til deg som jobber i kommunen.

 

Ny versjon på bokmål:

Krav til påslipp av avløpsvann

Ny versjon på nynorsk:

Krav til påslepp av avløpsvatn