Hopp til hovedinnhold

Kunngjøring om vedtatt områdereguleringsplan

Teksten ble sist oppdatert på denne nettsiden: juni 2016

Informasjon om teksten:

Hvilken fagavdeling eller seksjon er avsender av teksten? Planavdelingen

Hvem er hovedmålgruppen for teksten? Høringsinstanser/berørte

Hvilke eventuelle andre målgrupper skal lese teksten, for eksempel ved at den blir sendt i kopi? Innbyggere

Tjenesteområde: Plan, bygg og eiendom