Hopp til hovedinnhold

Oppdragsavtale mellom kommunen og mottaker av omsorgslønn

Teksten ble sist oppdatert på denne nettsiden: desember 2016

Hvilken fagavdeling eller seksjon er avsender av teksten? Helse- og velferdskontoret

Hvem er hovedmålgruppen for teksten? Personer som mottar omsorgslønn fra kommunen for ”særlig tyngende omsorgsarbeid” (helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6).

Hvilke eventuelle andre målgrupper skal lese teksten, for eksempel ved at den blir sendt i kopi? Saksbehandlere og merkantilt ansatte i kommunen.

Tjenesteområde: Bolig og sosiale tjenester