Hopp til hovedinnhold

Tillatelse til utslipp av oljeholdig avløpsvann, forurensningsforskriften kapittel 15

Teksten på denne nettsiden ble sist oppdatert: februar 2022

Informasjon om teksten:

Denne tekstmalen er hentet fra Miljødirektoratet. Den er laget til deg som jobber i kommunen. 

 

Ny versjon på bokmål:

Tillatelse til [utslipp/påslipp] av oljeholdig avløpsvann

Ny versjon på ny norsk:

Løyve til [utslepp/påslepp] av oljehaldig avløpsvatn