Hopp til hovedinnhold

Varsel om at de kommunale gebyrene er endret som følge av endring av BRA på bygningen

Hvilken fagavdeling eller seksjon er avsender av teksten? Kommunalteknikk

Hvem er hovedmålgruppen? Huseier

Tjenesteområde: Vann og avløp

Originalmalen gjaldt både tilknytningsgebyr og årlige gebyrer, men vi har nå skrevet den om til å gjelde kun for årlige gebyrer. Kommunen er ikke lovpålagt å sende ut dette brevet. Det kommunalteknikk imidlertid opplever, er at brevet er nyttig både for avdelingen og for innbyggerne: "Vi har som en prøveordning sendt ut denne informasjonen i flere måneder, og resultatet er overveldende. Det har så langt ikke vært spørsmål om gebyrene, eller at brevet ikke har vært forstått". Andre kommuner som fagansvarlig har vært i kontakt med, ønsker å følge etter å gjøre det samme som oss. Kommunalteknikk arbeider også med å lage nye forskrifter, som vil være mye enklere, både for oss og abonnentene.