Hopp til hovedinnhold

Varsel om oppstart – ny gangvei

Teksten ble sist oppdatert på denne nettsiden: januar 2021

Informasjon om teksten:

Hvilken fagavdeling eller seksjon er avsender av teksten? Seksjon samfunnsutvikling

Hvem er hovedmålgruppen for teksten? Innbyggere

Tjenesteområde: Plan, bygg og eiendom