Hopp til hovedinnhold

Varsel om pålegg i forsøplingssak, forurensningsloven § 28 / § 37

Teksten på denne nettsiden ble sist oppdatert: juni 2017

Informasjon om teksten:

Hvilken faggruppe eller seksjon er avsender av teksten? Miljø og landbruk

Hvem er hovedmålgruppen for teksten? Innbyggere og grunneiere i forsøplingssaker

Hvilke eventuelle andre målgrupper skal lese teksten, for eksempel ved at den blir sendt i kopi? Naboer, andre berørte, jurister

Tjenesteområde: Natur og miljø