Hopp til hovedinnhold

Innvilgelse av heldøgns omsorgstjenester i bolig eller sykehjem

Teksten ble sist oppdatert på denne nettsiden: desember 2016

Informasjon om teksten:

Hvilken fagavdeling eller seksjon er avsender av teksten? Helse- og velferdskontoret

Hvem er hovedmålgruppen for teksten? Brukere over 67 år, som har behov for helse- og omsorgstjenester gjennom hele døgnet i omsorgsbolig eller sykehjem.

Hvilke eventuelle andre målgrupper skal lese teksten, for eksempel ved at den blir sendt i kopi? Pårørende/verge

Tjenesteområde: Helse og omsorg