Hopp til hovedinnhold

Innvilgelse av lokaliseringsteknologi (GPS) som ledd i helse- og omsorgstjenester

Teksten ble sist oppdatert på denne nettsiden: desember 2016

Informasjon om teksten:

Hvilken fagavdeling eller seksjon er avsender av teksten? Helse- og velferdskontoret

Hvem er hovedmålgruppen for teksten? Mottakere av helse- og omsorgstjenester som trenger lokaliseringsteknologi, fordi de ikke alltid finner veien hjem selv.

Hvilke eventuelle andre målgrupper skal lese teksten, for eksempel ved at den blir sendt i kopi?Pårørende/verge, helsepersonell som skal gi hjelpen

Tjenesteområde: Helse og omsorg