Hopp til hovedinnhold

Vedtak som opphever tidligere fattet vedtak om kommunal utleiebolig

Teksten på denne nettsiden ble sist oppdatert: januar 2017

Hvilken fagavdeling eller seksjon er avsender av teksten? Helse- og velferdskontoret

Hvem er hovedmålgruppen for teksten? Brukere som tidligere har fått innvilget kommunal utleiebolig.

Hvilke eventuelle andre målgrupper skal lese teksten, for eksempel ved at den blir sendt i kopi? Eventuelle pårørende eller verge.

Tjenesteområde: Bolig og sosiale tjenester