Punktum

Punktum

Det er i naturen Mattis henter sine impulser.

Tei deg no, mor.

Punktum ved forkortelser

aug. (august), ca. (cirka), et. (etasje), ev. (eventuelt), fig. (figur), kl. (klokka), maks. (maksimum), md. (måned), mva. (merverdiavgift)

Punktum mellom hvert ledd når flerordsforkortelser kan forveksles med ord eller andre forkortelser

cand.philol., f.eks., f.Kr., m.a.o., m.m., o.a., o.l.

Bare ett punktum ved noen av de vanligste flerordsforkortelsene

mht. (med hensyn til), moh. (meter over havet), ofl. (og flere), osv. (og så videre), pga. (på grunn av)

Bare ett avsluttende punktum når ytringen ender med en forkortelse som har punktum

Hun foreslo en tur på museum e.l. Det var mange timer til toget skulle gå.

Ikke punktum ved forbokstavord (initialord) og forkortelser for mål, vekt, mynt, grunnstoff og bøkene i Bibelen

NRK (Norsk rikskringkasting), SAS (Scandinavian Airline System); mm (millimeter), m (meter), ts (teskje), g (gram), hg (hekto); dk (danske kroner), kr (kroner), rbl (rubler), FIM/fmk (finske mark); Au (gull), He (helium); Luk (Lukas), Rom (Romerbrevet)

Ikke punktum, men mellomrom som skille i store tall

50 000, 2 000 000

Punktum ved ordenstall og datoer

1. (første), 2. (andre), 10. (tiende)
Olav 5. (Olav den femte)
17. mai, 31. desember
13.4., 7.7.2000

Merk: punktum etter dag og måned

Tre punktum

Nøling eller uavsluttet periode eller ord

Han er vel ikke …? (mellomrom foran første punktum når ord er utelatt)

Hva f… gjør du her? (ikke mellomrom foran første punktum når bokstaver er utelatt)

Utelatelse i sitater

Bukken hadde han stelt med siden i vinter […], men nå var det gjort på en liten stund, og han skulle ikke se den mer.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:27.01.2004 | Oppdatert:21.04.2022