Aten eller Athen?

Korleis skriv ein namnet på hovudstaden i Hellas på norsk?

Markering av lang vokal i japanske namn

Bør ein markere lange vokalar med strek når ein gjev att japanske namn med latinske bokstavar?

Sjtokman, Shtokman eller Stockman?

Hva er korrekt norsk skrivemåte for dette store gassfeltet i Barentshavet?

Æ, ø og å i internasjonal sammenheng

Finnes det en «korrekt» erstatning for de særegne norske bokstavene æ, ø og å i internasjonal sammenheng? Jeg tenker da spesielt på navn i e-postadresser.

Publisert:16.02.2016 | Oppdatert:21.05.2024