Det offentlege rommet

Eg lurer på når uttrykket «det offentlege rom» eller «det offentlige rom» først vart teke i bruk i norsk. Eg lurer òg på opphavet, reint språkleg, og kva ein legg i det.

Far min, mor mi, fader vår og så videre

Hva er riktigst på bokmål og nynorsk: min far, faren min eller far min? Hva med min/mi mor og moren/mora/mor mi? Og endelig: Heter det ikke fader vår lenger?

Fisket eller fiske (bestemt eller ubestemt form av intetkjønnsord)

Når skal en skrive fiske, og når skal en skrive fisket i for eksempel «fiske etter norsk vårgytende sild», «i det aktuelle fisket», «for å kunne delta i fisket», «fisket er i gang».

Ha for øye

Heter det med det mål for øye eller med det mål for øyet?

Himmelen eller himlen?

Hva heter himmel i bestemt form entall?

I helvete eller helvetet?

Heter det faen i helvete eller helvetet? Vi diskuterer så fillene fyker i redaksjonen. Er det helvete eller helvetet som er løs her?

Kjært barn har mange navn

Jeg synes det er mest naturlig å si «et kjært barn har mange navn», og jeg ser at det brukes en del på nettet. Kan jeg bruke det?

På dagsorden(en)

Bør jeg skrive «sette på dagsorden» eller «sette på dagsordenen»?

På dagsordenen

Heter det «å sette noe på dagsorden» eller «å sette noe på dagsordenen»?

Sette ut i livet eller live?

Heter det «å sette ut i live» eller «å sette ut i livet» når man gjør alvor av en plan?

Søstera eller søstra?

Er det lov å skrive søstra på bokmål, altså uten e-en i søster?

Verden eller verdenen?

Hvorfor heter det «her i verden» i ubestemt form og ikke «her i verdenen»? På dialekt heter det jo «her i væla», akkurat som «her på jorda». Med andre ord: Når heter det «verden», og når heter det «verdenen»?
 

Øvrig eller øvrige familie?

Øvrige familie er et vanlig begrep i dødsannonsene i vår avis. Men er dette riktig formulering? Heter det kanskje øvrig familie? Det heter jo annen familie, ikke andre familie.

Århundre eller århundret?

Heter det «det 20. århundre», det «20. århundret» eller «det 20. hundreåret»?

Publisert:16.02.2016 | Oppdatert:27.05.2024