Bokstaven w i norsk

Blir bokstaven w brukt i nokon norske namn og andre ord som ikkje er tekne inn frå andre språk?

Haakon eller Håkon?

Bør vi skrive Haakon 7. eller Håkon 7.? Da jeg gikk på skolen, stod det Håkon 7. i lærebøkene, men nå finner jeg skrivemåten Haakon 7. på Språkrådets nettsider.

Kvifor har vi æ, ø og å i alfabetet?

Kvifor har vi bokstavane æ, ø og å i det norske alfabetet?

Ord med både æ, ø og å

Eg lurer på om vi har ord med både æ, ø og å i seg.

Ord med c og x

Har dere en liste over ord som skal skrives med c og x på norsk? Hvordan er det forresten med nasjonalitetsord som canadisk/kanadisk? Finnes det generelle regler for fremmede bokstaver?

Æ, ø og å i internasjonal sammenheng

Finnes det en «korrekt» erstatning for de særegne norske bokstavene æ, ø og å i internasjonal sammenheng? Jeg tenker da spesielt på navn i e-postadresser.

Publisert:16.02.2016 | Oppdatert:21.05.2024