Brae?

Jeg kom nylig til å si at det var mye brae mennesker til stede, men ble rettet på. Var det feil å si brae

Brev(er) og kontor(er) – intetkjønn flertall uten prinsipp(er)?

Hvorfor kan det hete både flere brev og flere brever, flere kontor og flere kontorer, men bare flere hus på bokmål? Er det noen regel for dette?

Bøyning av «å synes»

Hva er den korrekte bøyningen av verbet synes? Kan man skrive å syns eller jeg har aldri syns noe om det?

Coach: norsk bøying

Kan de fortelje meg kva som er rett bøying av substantivet ein coach?

DNA-et eller DNAet?

Bør ein skriva «DNA-et» eller «DNAet» i samanhengar som «DNA-et til ein organisme»?

Dobbel(t) konsonant, enkel(t) konsonant og lignende

Heter det dobbel konsonant, dobbelt konsonant eller kanskje dobbeltkonsonant? Hva med enkel?

Eldre – gammel – eldst?

Hvem er eldst av eldre mennesker og gamle mennesker?

Ettspråklig eller enspråklig?

Hvorfor heter det enspråklig ordbok? Ordboka handler jo om ett språk, ikke én språk. 

Faktum, kvantum og medium – bøying

Hvordan bøyes ordene faktum, kvantum og medium?

Friskt norsk kunstnerisk innslag

Er det tillatt å bruke -t i adjektiv som dansk, svensk, norsk og tysk foran et intetkjønnsord?

Gjødsel – bøying og uttale

Hvilket kjønn har ordet gjødsel? Jeg ser at noen skriver gjødselet, men det virker rart. Er det forresten greit å si jøssel?

Hokjønnsord på -ar i fleirtal (elvar, øyar) og hankjønnsord på -er (gonger, stader)

Eg har lært på skulen at hankjønnsord har -ar/-ane i fleirtal og hokjønnsord -er/-ene. Men eg har lagt merke til at mange ord i nynorsk bryt med dette mønsteret. Døme: stader og gonger og elvar og myrar. Det stemmer bra med talemålet mitt, men eg skjønar ikkje kva som er regelen.

Hvordan bøyes verbet «å dette»?

Jeg ser i Bokmålsordboka at verbet å dette har bøyinga å dette – detter – datt – har dettetDette kan vel umulig være riktig? Har dettet høres for meg ut som barnehagespråk.

Kolli

Kva er eintalsforma av kolli?

Konto og saldo i fleirtal

Kva heiter konto og saldo i fleirtal?

Lengre eller lenger?

Jeg har aldri fått helt tak på forskjellen mellom komparativene lengre og lenger. Kan dere gi veiledning?

Makent og makne?

Jeg har lest at maken er ubøyelig, men i Bokmålsordboka står det oppført med vanlig adjektivbøyning. Hva er riktig?

Mediene eller media?

Hvordan bøyes ordet medie i flertall? Jeg finner det ikke i ordboka!

Paparazzi

Hva er bakgrunnen for ordet paparazzi, og hvordan skal det uttales og bøyes?

Parameter: kjønn og bøying

Jeg vil gjerne skrive parameteret, men stavekontrollen retter det til parameteren. Er det riktig? Hva heter det forresten i flertall?

PC-en, PC-bruken og hjemme-PC-ordningen

Jeg ser at mange skriver «PCen» og «hjemme-PCen» uten bindestrek foran endelsen. Er det riktig?

Politiet satte inn 30 mann

Hvorfor heter det for eksempel «Politiet satte inn 30 mann i jakten på ranerne». Burde det ikke hete «30 menn»?

Quiz i bøygd form

Korleis skriv ein quiz i bunden form eintal? Er det quizen eller quizzen eller quiz’en eller kva?

Reglar for forbokstavord som PC, TV, NATO, FN og WWF

Kva er reglane for store og små bokstavar i forbokstavord?

Risikoar eller risiki?

Kva er den korrekte fleirtalsforma av ordet risiko? Eg ser at dei i nokre fagbøker om risikostyring bruker risiki.

Sjølve på nynorsk – rett og galen bruk

Læraren hevdar at sjølv og sjølve er heilt valfrie former på nynorsk, men det kan vel ikkje stemme?

Søstera eller søstra?

Er det lov å skrive søstra på bokmål, altså uten e-en i søster?

Tallerkener eller tallerkner?

Hva heter tallerken i flertall, tallerkener eller tallerkner?

Publisert:16.02.2016 | Oppdatert:19.05.2024