Da/når i historisk presens

Bør ein bruke da eller når i historisk og dramatisk presens?

Då eller når? («Materialane fortel når huset vart bygt»)

Skal det heita «Materialane fortel når huset vart bygt», eller bør ein skriva «Materialane fortel då huset vart bygt»? Eg får ikkje heilt til å nytta regelen om «den gong då, kvar gong når» her.

Enda sintare, enda meir?

Er det rett med enda/endå eller enno framfor ord i komparativ?

Publisert:16.02.2016 | Oppdatert:19.05.2024