DNA-et eller DNAet?

Bør ein skriva «DNA-et» eller «DNAet» i samanhengar som «DNA-et til ein organisme»?

E-bok, men elgitar?

lista over datatermer står det at e-bok skal skrives med bindestrek på norsk. Men det skrives stadig oftere i ett ord, altså ebok. Derfor lurer vi på om ordet nå har utvikla seg til å bli et vanlig ord, jf. regelen som sier at  sammensetninger med opprinnelige forkortelser som er blitt vanlige ord, skal skrives uten bindestrek.

E-ID og liknende

Hvordan bør forkortelser for e-løsninger og ID-løsninger skrives? Jeg tenker særlig på kombinasjonen! 

Eks. eller ekskl.?

Kan eksklusive forkortes eks.? Hvordan forkorter man i så fall eksemplar?

E-post eller epost?

Stadig flere skriver epost. Er det ikke på tide å sløyfe bindestreken?

FN eller SN på nynorsk?

Kva heiter FN på nynorsk?

Forkortelse for riksvei og fylkesvei

Hvordan forkortes riksvei og fylkesvei?

Forkortelser for måneds- og dagsnavn

Hvordan forkortes måneds- og dagsnavn?

Forkorting av «månad» og «månader»

Kva er rett forkorting av månad? Er det ikkje «mnd.»? Og kva blir forkortinga av fleirtalsforma månader?

Forkorting av organisasjonsnummer, fødselsnummer og personnummer

Korleis skal eg forkorte orda organisasjonsnummer, personnummer og fødselsnummer?

Forkorting av prosentpoeng?

Finst det ei korrekt forkorting av prosentpoeng?

Gbnr. for gards- og bruksnummer?

Er det mulig å slå sammen forkortelsene for gards- og bruksnummer, for eksempel Gbnr 12/121?

Hvordan forkortes «eventuelt»?

Hva er den korrekte måten å forkorte eventuelt på? Det er delte meninger om dette på skolen min, og både ev., evt., evnt. og evtl. er i bruk. Særlig er det mange som holder på evt., ser det ut til.

Initialer og bindestrek

Jeg lurer på hvordan et bindestreksnavn som Per Hansen-Andersen skal forkortes.

Kvadratmeter (forkorting)

Kan ordet kvadratmeter forkortast? Korleis skal ein i så fall gjere det?

Partinavn og forkortelser som bryter med skrivereglene

Flere norske partinavn bryter med rettskrivningen, og forkortelsene spriker i flere retninger når det gjelder bruk av punktum og forbokstav. Skal det være slik?

PC-en, PC-bruken og hjemme-PC-ordningen

Jeg ser at mange skriver «PCen» og «hjemme-PCen» uten bindestrek foran endelsen. Er det riktig?

Punktum i forkortelser

I en periode fra midt i 1970-åra til tusenårsskiftet var det mulig å skrive forkortelser uten punktum til slutt. Hva er bakgrunnen for at det igjen ble obligatorisk med punktum i de fleste forkortelser?

Punktum og mellomrom etter initialer (navn)

Hvordan skrives forkortelser av personnavn på norsk?

Reglar for forbokstavord som PC, TV, NATO, FN og WWF

Kva er reglane for store og små bokstavar i forbokstavord?

To punktum etter forkortelser?

Skal det være to punktum etter en forkortelse som står til slutt i en setning? Eksempel: «Viser til samtale av 4. juni d.å..»

Wifi og hifi eller wi-fi og hi-fi?

Korleis skal ein skriva og uttala desse orda?

Publisert:16.02.2016 | Oppdatert:19.05.2024