Er det en konjunktiv i «Gratulerer med dagen!»?

En kollega hevder det første ordet i «Gratulerer med dagen!» er en konjunktiv fordi det uttrykker et ønske, og at det skal skrives  «Gratulere med dagen». Stemmer det?

Hva er en fullverdig setning?

Hva skal til for at en setning skal kunne regnes som grammatisk «fullverdig» på norsk?

Kva er refleksive verb?

Eg skulle gjerne hatt ei forklaring på kva refleksive verb er. Er finnast (det finst) og synast (eg synest) døme på refleksive verb?

Leddsetning som krever komma?

Er den første delen av setningen nedenfor en leddsetning, slik at den skal avsluttes med komma?

«Etter enda en vaskesyklus, tilsettes skyllemiddelet.»

Publisert:16.02.2016 | Oppdatert:19.05.2024