Strategiplan 2007–2010: treårsplan eller fireårsplan?

Korleis skal ein forstå tittelen «Strategiplan 2007–2010»? Omfattar planen berre åra 2007, 2008 og 2009, eller gjeld han for 2010 òg? Med andre ord: Er dette ein treårsplan eller ein fireårsplan?

Publisert:16.02.2016 | Oppdatert:29.05.2024