Kjønnsnøytrale yrkesbetegnelser

Hvordan er reglene for bruk av kjønnsnøytrale yrkestitler?

Lover og forskrifter med stor eller liten forbokstav?

Kan navnet på lover og forskrifter skrives med stor bokstav?

Namn på fag på både nynorsk og bokmål

Dersom namnet på eit fag eller emne berre står på bokmål i studiekatalogen, må eg då bruke bokmålsnemninga i ein nynorsk tekst?

 

Sitater på bokmål i nynorsk tekst og omvendt

Hvis man intervjuer noen som bruker bokmål, skal man da sitere vedkommende på bokmål eller nynorsk?

Publisert:16.02.2016 | Oppdatert:24.05.2024