Barne- og ungdomsidrett

Jeg har skrevet barne-og ungdomsidrett på denne måten. Er det riktig stavemåte?

Ett mellomrom etter punktum

Stemmer det at en nå skal bruke bare ett mellomrom etter punktum? I min utgave av Skriveregler (Aschehoug 1980) står det at det skal være to.

Likhetstegn og mellomrom i kjemiske formler?

Vi vet at det ved vanlig bruk av likhetstegn (=) skal være et mellomrom (et ekstra breddesteg) foran og etter tegnet.

Men hvordan blir dette ved kjemiske formler som har et likhetstegn inni seg, for eksempel «CH2=CHCOOH»? Skal det her være mellomrom på begge sider av likhetstegnet?

Mellomrom før spørsmålstegn og utropstegn?

Skal det være mellomrom foran spørsmåls- og utropstegn på norsk?

 

 

Paragrafteikn og mellomrom

Skal det vere mellomrom mellom paragrafteiknet og talet etter? Er det med andre ord rett med «§17» eller med «§ 17»?

Prosentteikn og mellomrom

Skal ein skrive 25 % eller 25%? Kan ein forresten skrive mellom 25 og 30 %, eller må ein setje inn prosentteiknet etter begge tala?

Punktum og mellomrom etter initialer (navn)

Hvordan skrives forkortelser av personnavn på norsk?

Skråstreker og mellomrom

Hva er reglene for mellomrom i forbindelse med skråstreker?

Publisert:16.02.2016 | Oppdatert:19.05.2024