Antall ord i norsk

Jeg lurer på hvor mange ord det finnes i det norske språket. Er det færre enn i engelsk?

De mest brukte ordene

Finnes det et oversyn over de vanligste ordene i norsk?

Det lengste ordet i norsk?

Jeg lurer på hva som er det lengste ordet i norsk.

Det mest morosame ordet og det styggaste ordet?

Kva er det mest morosame ordet i norsk, og kva er det styggaste ordet?Nynorsk som talemål

Hvor mange snakker nynorsk?

Ord med både æ, ø og å

Eg lurer på om vi har ord med både æ, ø og å i seg.

Vanligste feil

Hvilke ord blir oftest skrevet feil i norsk?

Publisert:16.02.2016 | Oppdatert:19.05.2024