Korrigent

Kan eg bruke korrigent om ein person som korrigerer noko – slik ein dirigent dirigerer?

Å foreslå nye ord

Jeg har laget noen nye ord. Hvordan går jeg fram for å få dem godkjent?

Å tvitre på Twitter, ei tvitring eller ein tweet?

Kva meiner Språkrådet om fornorsking av orda Twitter og tweet? Og kva for verb passar det å bruke om det å publisere noko på Twitter?

Publisert:16.02.2016 | Oppdatert:21.05.2024