Et sted å/og være?

Skal det være «å» eller «og» i de følgende setningene?

«Trenger dere et sted å være?» «Trenger dere et sted å samles i nærmiljøet?»

Hjelpe oss å?

Jeg stusser litt over følgende setning: «Språkprofilen hjelper oss å skrive klart og korrekt.» Jeg har lyst til å sette inn et «til» etter «oss»

Og hva med «Jeg hjelper folk med å finne fram i butikken» kontra «Jeg hjelper folk å finne fram i butikken»?

Klar til [å eller og] hentes

Heter det «Pakka er klar til å hentes» eller «Pakka er klar til og hentes»?

Og, og å eller og for å?

Kva er rett?

Ho drog heim for å eta og kvila.
Ho drog heim for å eta og å kvila.
Ho drog heim (både) for å eta og for å kvila. 

Skynde seg Å eller OG?

Heter det 1) skynd deg og spis, 2) skynd deg å spis eller 3) skynd deg å spise

Så å si

Hva er riktig: «Jeg er så å si ferdig» eller «Jeg er så og si ferdig»? Og hvorfor?

Til byen og/å handle

Skal det være å eller og i eksempler som «Jeg skal til byen [å/og] handle»? På engelsk ville jeg brukt to her, ikke and: «I’m going to town to do some shopping».

Ut og spise, ut og reise

Skal jeg ut og eller å spise i kveld?

Ut og stjæle hester?

Er bruken av «og» i romantittelen «Ut og stjæle hester» riktig, eller skulle det vært brukt «å» her?

Vil du være snill Å eller snill OG hjelpe meg?

Hva er riktig her? Og hva med «være snill Å/OG»?

Være med og eller å?

Heter det virkelig «Vil du være med å forme morgendagens løsninger?» I mine ører skurrer det kraftig!

Publisert:16.02.2016 | Oppdatert:19.05.2024