Fleire kolon etter kvarandre?

Er det gale å bruke fleire kolon etter kvarandre? Eller kan eg ramse opp slik som nedanfor?

«Satsinga inneheldt tre delar: del 1: kjøpe mat til heile nabolaget; del 2: byggje scene i parken; og del 3: måle søppeldunkane i fine fargar.»

Kolon og punktlister

Skal det vere kolon før ei oppramsing i form av punktliste? Og kva med forbokstaven i kvart punkt – stor eller liten?

Mangler det noe i oppramsingen?

Kan dere svare på om denne setningen er korrekt?

«Meld deg inn i vår organisasjon, som gir deg trygghet på arbeidsplassen, arbeider for flere heltidsstillinger, krever lønnsløft for fagarbeiderne og lovfestet rett til læreplasser.»

Vi har fått innspill om at det må være et verb før ordet «lovfestet».

Publisert:16.02.2016 | Oppdatert:27.05.2024