17 mai eller 17. mai med punktum?

Eg meiner å hugse at ein tidlegare kunne sløyfe punktum etter talet for dagen i månaden når månaden var skriven med bokstavar. Korleis er regelen no, heiter det berre 17. mai og 24. desember?

Ett mellomrom etter punktum

Stemmer det at en nå skal bruke bare ett mellomrom etter punktum? I min utgave av Skriveregler (Aschehoug 1980) står det at det skal være to.

Ikke punktum i overskrifter

Jeg lurer på om det er lov med punktum i overskrifter.

Klokkeslett

Korleis skriv ein klokkeslett?

Punktum etter nettadresser?

Skal det vere punktum etter nettadresser (URL-adresser) som står til slutt i eit avsnitt eller i ei setning?

Punktum etter utropstegn?

Kan man sette punktum etter utropstegn?

Punktum og mellomrom etter initialer (navn)

Hvordan skrives forkortelser av personnavn på norsk?

To punktum etter forkortelser?

Skal det være to punktum etter en forkortelse som står til slutt i en setning? Eksempel: «Viser til samtale av 4. juni d.å..»

Publisert:16.02.2016 | Oppdatert:21.05.2024