Barnefødt

Hva betyr egentlig ordet barnefødt?

Brae?

Jeg kom nylig til å si at det var mye brae mennesker til stede, men ble rettet på. Var det feil å si brae

Emeritus eller emerita?

Under overskrifta «Kjønnsbalansert språk» på nettsidene til Språkrådet står dette: «Professor emeritus er tittel for en mannlig professor som har gått  av med pensjon. For kvinnelige professorer er tittelen professor emerita.» Men ifølgje latinkjennarar er det ikkje korrekt latin å byte ut -us med -a for kvinner.

Er alle velkommen eller velkomne?

Heiter det at alle er velkomne, eller at alle er velkommen? Og er alle ønskt eller ønskte velkommen/velkomne?

Er vi oppmerksom eller oppmerksomme på det?

Jeg vet at oppmerksom heter oppmerksomme i flertall (for eksempel: «Vi er svært oppmerksomme!»). Men hva når ordet står sammen med ? Skal uttrykket oppmerksom på bøyes til oppmerksomme på i flertall?

Faste eller fast ansatte

Heter det faste og midlertidige ansatte eller fast og midlertidig ansatte? Hva med offentlig ansattefaglig ansatte, selvstendig næringsdrivende og daglige ledere?

Glad i og glade i

Kan vi skrive både «De er glad i hverandre» og «De er glade i hverandre»?

Grønt hydrogen, grått hydrogen, blått hydrogen

Jeg leser på regjeringens nettsider om grønn, grå og blå hydrogen. Er ikke det grammatisk feil?

Hundene er løs eller løse?

I entall heter det hunden er løs, men hva heter det i flertall? Hundene er løs eller hundene er løse?

Samsvarsbøying av svake partisipp av sterke verb (gitt, tatt, gått osb.)

Eg blir ikkje klok på om det heiter at dei er gitt eller gidd eller gitte eller gidde! I ei ordbok eg har, står det forsyne meg at bedde, tadde, slådde, stådde og gådde er moglege fleirtalsformer. Men det kan då ikkje heite at varene er gådde ut på dato?

Samsvarsbøying i nynorsk: svake partisipp

Kan de forklare korleis ein bøyer partisipp, altså t.d. å vere dømd eller bygd? Korleis bruker ein dømt, dømde o.l. rett?

Sjølve på nynorsk – rett og galen bruk

Læraren hevdar at sjølv og sjølve er heilt valfrie former på nynorsk, men det kan vel ikkje stemme?

Skada eller skadd, lada eller ladd på nynorsk?

Kva heiter lade og skade i perfektum partisipp på nynorsk? Børsa var l___, men eg vart ikkje sk____.

Publisert:16.02.2016 | Oppdatert:19.05.2024