Anførselstegn eller replikkstrek?

Bør vi som underviser i ungdomsskolen, fremdeles lære elevene at det skal være anførselstegn (hermetegn) ved direkte tale? Eller er det greit nok med replikkstreker? 

Anførselstegn, komma og punktum – rekkefølgen

Jeg har lært at komma skal settes før det siste anførselstegnet, slik: «Jeg kan kommareglene,» sa hun. Er ikke dette riktig lenger?

Boktitlar i hermeteikn eller kursiv?

Kva er regelen for markering når ein gjev att tittelen på ei bok?

Filmtitler og titler på fjernsynsprogram i kursiv?

Skal filmtitler og fjernsynsprogram markeres med kursiv eller anførselstegn?

Hermeteikn + kursiv?

For tida skriv eg ei bok med mykje sitat frå aviser. Er det nok at eg kursiverer den teksta som er sitat, eller må eg ha sitatteikn i tillegg?

Hermeteikn, kva slags?

Eg ser hermeteikn i ymse former og fasongar: vinklar og tødlar, oppe og nede. Kva er rettast å bruke? Er det andre reglar for datamaskin enn for handskrift?

Kan spørjeteikn utelatast i sitat?

Kan spørjeteiknet sløyfast etter spørsmålet i ei formulering som «Kven er denne Aasen, spurde Knudsen»?

Kursiv ved navn på aviser og lignende

Skal man sette navn på aviser, blader og tidsskrifter i kursiv, slik man gjør med boktitler?

Kursivering av namn på universitet og andre institusjonar

Skal universitetsnamn kursiverast eller markerast på anna vis?

Kva tyder sic?

Kva tyder det vesle ordet sic, og kvifor bruker folk det?

Markering av navn på romfartøy

Bør navnet på romsonder og andre romfartøyer skrives med anførselstegn? Det ser ut til å være presedens i norske medier og diverse oppslagsverk for å skrive disse navnene uten anførselstegn (og også uten kursiv, som er vanlig på engelsk), men vi skriver jo for eksempel navn på skip og båter i anførselstegn. 

Markering av partinavn

Skal navn på partier settes i kursiv eller hermetegn?

Sitat i sitat

Korleis skal ein markere eit sitat inni eit anna sitat?

Skipsnavn i anførselstegn eller kursiv?

Vi er flere forfattere som samarbeider om et verk. Vi lurer på om skipsnavn skal markeres, og i så fall hvordan. Må vi være konsekvente?

Spørjeteikn + komma ved sitat?

Eg ser av og til at forfattarar og andre skriv både spørjeteikn og komma ved sitat, til dømes slik: «Kjem du snart?», sukka Kari. Er dette rett teiknsetjing?

Publisert:16.02.2016 | Oppdatert:29.05.2024