Og/eller eller bare eller?

Hvilken av disse formuleringene bør brukes?

  • Passord/brukernavn er feil.
  • Passord og/eller brukernavn er feil.

 

Parentes i parentesen?

Går det an å bruke parentestegn innenfor et annet sett med parenteser?

Skråstreker og mellomrom

Hva er reglene for mellomrom i forbindelse med skråstreker?

Publisert:16.02.2016 | Oppdatert:29.05.2024