Enn så lenge

Har eg lov til å bruke uttrykket enn så lenge på norsk?

Hva betyr «innen»?

Hva ligger i ordet «innen»? Omfatter «innen torsdag» også torsdag, eller går grensa natt til torsdag klokka 00.00? Og hva med uttrykket «innen 1. juni»? Er 1. juni inkludert? 

Neste helg

Hva betyr egentlig neste, for eksempel neste helg eller sommer?

Overigår

Det er noen som påstår at de sier overigår, og at det er greit fordi det er dialekt. Men er det et ord i norsk, eller er det bare feil?

 

Per nå

Jeg undres ofte over bruken av «per nå», for i mitt hode skal det være «per i dag». Er begge uttrykkene gyldige, og kan de brukes om hverandre?

Publisert:16.02.2016 | Oppdatert:24.05.2024