Advent og adventstid – uttale og samansetning

Korleis skal advent uttalast? Og heiter det advent- eller advents- i samansetningar?

Alibi – uttale

Korleis uttalar ein ordet alibi  med trykk på fyrste eller siste stavinga?

April − trykkplasseringa

Skal april uttalast med trykk på fyrste eller siste stavinga?

Bagett – skrivemåte og uttale

Heter det bagett eller baguette, og hvordan skal det uttales?

Den såkalte Østfold-l-en

Hva heter den l-en som har festet seg i språket til de unge i Oslo de siste tiåra? Østfold-l, tynn l eller tjukk l? Hva er grunnen til endringen, og hva kan gjøres for å bekjempe den?

 

Ein app?

Kan ein skriva app for applikasjon i datasamanheng? Korleis skal ein eventuelt bøya og uttala det?

Energi, strategi og giro: uttale

Ordet energi blir uttalt både /energi/ og /enersji/. Strategi har òg to uttalar, men det heiter berre /sjiro/ for giro. Kva er rettast?

Et eller ett?

Når skal vi skrive et, og når skal vi skrive ett? Hva med et eller annet og ett og annet?

Faste – uttale

Somme uttaler ordet faste og fastetid med kort a, andre med lang. Kva er rett?

Ferge eller ferje?

Hva er riktigst å bruke i bokmål, ferje eller ferge? Jeg arbeider i kommunikasjonsbransjen med Stavanger og Sør-Vestlandet som virkeområde.

Forsøk, forhør, forskjell − trykkplasseringen

Skal forsøk og forhør ha trykket på den første eller andre stavingen?

Genial – uttale

Korleis er uttalen av ordet genial? Er det /sjenial/ eller /genial/?

Gjødsel – bøying og uttale

Hvilket kjønn har ordet gjødsel? Jeg ser at noen skriver gjødselet, men det virker rart. Er det forresten greit å si jøssel?

Herad og heradsstyre

Heiter det heradstyre eller heradsstyre, og korleis skal det uttalast?

Hvordan uttales Nardo?

Hva er den lokale uttalen av Nardo i Tronheim?

I like måte

Hvordan staves det ofte brukte muntlige uttrykket /i lige måde/? Skrives det slik det uttales?

Kompromiss: uttale

Korleis skal ordet kompromiss uttalast?

 

Kontreadmiral – uttale

Korleis skal kontreadmiral uttalast – med trykk på /kon/ eller /tre/?

 

Korona-uttale

Hvordan uttales koronavirus og covid?

Legning uttales leggning

Jeg har alltid sagt både legning og setning med kort e, men det virker som om de fleste yngre sier legning med lang e. Hva er riktig?

Mankell

Korleis skal namnet til forfattaren Henning Mankell uttalast, med trykket på fyrste eller andre staving?

Merd eller mær?

Jeg ser at ordet merd (til oppdrett av fisk), også staves «mær» og «mære». Noen sier «en mærd» med d. Hva er riktig?

Paparazzi

Hva er bakgrunnen for ordet paparazzi, og hvordan skal det uttales og bøyes?

Prosjektør, prosjektor eller projektor – og uttalen

Heter det prosjektør, projektør, prosjektor eller projektor? Skal j-ene uttales rett fram eller med sj-lyd?

Regissør – uttale

Kva er korrekt uttale av ordet regissør? Ein kan høyre både /resjisør/ og /resisjør/.

Skal vi på sjino? Om sammenfallet av sj-lyd og kj-lyd

Jeg har noen spørsmål om tendensen til sj-uttale der man tidligere brukte kj-uttale, f.eks. /sjino/ i stedet for /kjino/: 

  • Hvorfra og hvordan sprer denne uttalen seg, og hvor er den vanligst?
  • Er endringen et eksempel på framskritt eller språklig forfall, og hvordan stiller språkforskerne og Språkrådet seg til den?
  • Og til slutt: Hvordan kan man lære å si kj?

Snigel, spegel og speilegg

Heiter det verkeleg spegelegg på nynorsk? Eg har ikkje vanskar med å seie spegel, men eg slit litt med spegelegg. Det same gjeld snigel.

Spreiing av skarre-r-en

Kan de seia litt om skarre-r-en og korleis han spreier seg?

Suksess: uttale

Korleis skal ordet suksess uttalast?

Ut med tanngar-d-en og manngar-d-en!

I «Jul i Blåfjell»-filmen var det noen barn som sa gårDen med d, og i «Katten med hatten» snakker de om gjerDesmett! Det behøver ingen kommentar. Men jeg er mer usikker på tanngarden og manngarden. De siste gangene jeg har hørt ordene i radioen, har oppleseren uttalt dem med d, som i Garden (hæravdelingen). Er det riktig?

Uttale av «professorer» og andre ord på -or i flertall

Jeg hører at mange sier professorer, diktatorer og til og med motorer med trykk på -or-. Er det riktig?

Uttale av database

Hva mener Språkrådet om uttalen databAse, altså med trykk på tredje stavelse?

Uttale av k som i «kald» eller som i «kylling»

Finst det faste reglar for når bokstaven k skal uttalast som i kald, og når han skal uttalast som i kylling?

Uttale av sæd, væpnet og forræder

I radioen er det nå mange som uttaler ordene sæd og væpnet med æ-lyd. Hvordan kan det ha seg? Jeg hørte aldri noe annet enn e-uttale før.

Uttale av xylofon og andre ord på x-

Hvordan skal ord som begynner på x, for eksempel xylofon, uttales?

Uttalen av «de» på nynorsk

Korleis skal pronomenet de (2. person fleirtal) uttalast på nynorsk?

Uttalen av «pneumatisk» og andre ord på pn-

Hvordan uttaler man ordet pneumatisk? Er det stum p, som det kan være i ordet psykolog?

Uttalen av art deco

Mange uttaler art deco på engelsk eller amerikansk vis (art dekkou) med trykk på dekk, men det er vel riktigere med ardekå? Art nouveau uttales jo arnovå?

Uttalen av ferd

Hvordan uttales ferd og sammensetninger med dette ordet?

Uttalen av Geiranger og lignende navn

Hva er regelen for uttale av navn som begynner på Gei-, som Geilo og Geiranger?

Uttalen av Gyda

Hvordan skal navnet på ekstremværet Gyda uttales?

Uttalen av initiativ

Hvordan uttales initiativ? Kan man si insjinativ?

Uttalen av medan og sidan

Korleis uttalar ein orda medan og sidan på nynorsk?

Uttalen av skyr

Korleis uttaler ein namnet på det islandske mjølkeproduktet skyr på islandsk og på norsk? Skal ein uttala det som presensforma skyr (av å sky) på norsk, med sj-lyd?

Uttalen av Spetalen

Hvordan uttales etternavnet Spetalen egentlig? I radioen sier de Spetalen med trykk på andre stavelse.

Veg eller vei

Jeg har deltatt i diskusjoner om hvorvidt en veg skal skrives veg eller vei. Hva er riktigst? Må vi ellers skrive veg hvis vi skriver om Statens vegvesen i en tekst?

Venninde?

Rett som det er, ser jeg at folk skriver venninde, og noen sier det forsyne meg også. Men de både sier og skriver lærerinne. Hvordan kan dette ha seg?

Wifi og hifi eller wi-fi og hi-fi?

Korleis skal ein skriva og uttala desse orda?

Å borde et skip – uttalen

På Dagsrevyen i dag ble det snakket om bording av skip. Den ene reporteren kalte det «bårding», den andre kalte det «båring». Selv kaller jeg det boring med o. Hva er riktig?

Publisert:16.02.2016 | Oppdatert:27.05.2024