Andre boller

Vi diskuterer uttrykket «nå blir det andre boller». Hvor kommer det fra, og hva betyr det egentlig?

Svar

Ifølge boka Bevingede ord (1991) er dette et ordtak som lyder «Nå skal det bli andre boller, sa bakeren, han skeit på brødspaden (el. i trauet)».

Det er slett ikke sikkert at dette er den opprinnelige varianten. Bevingede ord gir ingen flere opplysninger om opprinnelsen. Ordtak stammer gjerne fra folkedypet, det vil si at opphavsmannen eller -kvinnen er ukjent.

Ordtaket viser til et skifte i kosten, men dette er tidlig overført til andre områder. Nesten hva som helst i livet kan betraktes som boller av ymse kvalitet.

Vi kan bare slå fast at uttrykket er mer eller mindre fellesnordisk. Det er litt annerledes i dansk:

andre boller på suppen […] noget der er nyt og helt forskelligt fra det man kender til i den pågældende sammenhæng (Den Danske Ordbog)

Her er det helst tale om kokte melboller, som før også kunne omtales slik: der er kommet andre kager på suppen (= pipa har fått en annen lyd). Å komme kringler/krydder på suppen/soddet kunne i dansk bety å pynte på saken.

I svensk kan det være negativt og truende eller (særlig før i tida) positivt:

(hvard.) opers. i uttr. det blir andra bullar (af), äfven det vankas andra bullar och dylikt, det blir annat af; numera nästan blott om sådan förändring att en sparsammare eller mera arbetsfylld eller öfverhufvud strängare ordning genomföres (för ngn); ofta ss. hotelse

äfven (i synnerhet förr) det var eller här ska ni få se på andra bullar, det var (ngt helt) annat (och bättre) osv. 
(Svenska Akademiens ordbok)

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:13.12.2020 | Oppdatert:24.05.2024