Bildrept, knivdrept

Hva mener Språkrådet om ord som bildrept, knivdrept og narkotikatatt?

Svar

Bildrept og knivdrept er ord som mest forekommer i avistitler og lignende, der de sparer mye plass. Det er ganske lett forståelige ord som fungerer godt til sitt bruk.

Ikke alle liker slike ord, og vi hører fra tid til annen negative reaksjoner på dem fra publikum. Noen er opptatt av at disse partisippene ikke er en del av bøyingsmønsteret til et verb (å bildrepe – bildreper osv.). Men de aktuelle ordene kan ikke stemples som dårlig norsk når de brukes på rette måten. De har neppe bredt seg til allmennspråket i stor grad, skjønt et ord som trafikkdrept står i ordbøkene.

Det er lett å finne parodiske eksempler på denne ordtypen, men kvaliteten på hvert av disse ordene bør vurderes for seg.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:16.02.2016 | Oppdatert:28.11.2023