Brøt, brøyt eller braut?

Skal en skrive «han brøt løftet sitt» eller «han brøyt løftet sitt» eller kanskje «han braut løftet sitt»?

Svar

På bokmål kan en skrive enten «han brøt løftet sitt» eller «han brøyt løftet sitt».

På nynorsk må en skrive «han braut løftet sitt».

Før 2005 skrev man braut for brøyt på bokmål. I 2005 ble flere au-former endret slik at vi fikk øy ved siden av ø (eller ød): bøy, brøyt, fløyt, frøys, føyk, gøyv, kløyp, krøyp, nøys, nøyr, røyk, røyt, skøyt, smøyg, strøyk, tøyt. Dessuten forsvant flaug og laug.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:16.02.2016 | Oppdatert:19.05.2024