Bygger – bygget – har bygget?

Er det lov å skrive har bygget på bokmål, eller er er det bare har bygd som er godkjent?

Svar

Verbet å bygge kan bøyes på disse to måtene i bokmål:

bygger bygde – har bygd
bygger
bygget har bygget 

Det er bygde – har bygd (eller bygt) som har vært vanligst i talemålet i det meste av landet.

Bøyningen med bygget ble tatt inn igjen i bokmålsrettskrivningen i 2005 etter at bygde har bygd hadde vært eneste tillatte bøyningsmåte gjennom flere tiår.

Bøyning av svake verb med -et i skriftmålet svarer i stor grad til bøyning med -a i talemålet (hoppet og hoppa), men merk at det ikke kan hete bygga – har bygga.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:16.02.2016 | Oppdatert:19.05.2024