Ennå eller enda?

Er begge disse setningene riktige?

Arbeidet er ikke gjort ennå.
Arbeidet er ikke gjort enda.

Svar

Ennå har før vært regnet som riktigere i denne betydningen, og du kan gjerne holde deg til det, men begge deler må regnes som korrekt.

Tidsadverb: før bare ennå, nå likestilt

Mange har lært at ennå er det eneste riktige i tidssammenheng:

  • De bor der ennå.
  • Arbeidet er ikke gjort ennå. 

Men i 1991 ble det slått fast med et språkrådsvedtak at den regelen ikke gjelder lenger. Enda ble likestilt med ennå. Det stemmer med vanlig talemål i store deler av landet.

Man kan likevel gjerne følge den gamle skoleregelen om man vil.

Merk at enda og ennå er likestilt bare som tidsadverb!

Fremdeles bare enda i andre betydninger

Som gradsadverb og subjunksjon må du nå som før bruke enda: 

  • enda større enn (gradsadverb)
  • Han er sterk, enda han er liten (subjunksjon)

Flere eksempler, med den nylig tillatte bruksmåten av enda i parentes og resten etter tradisjonelle regler:

  • Manuskriptet er enda dårligere enn sist (gradsadverb)
  • Manuskriptet er ennå (enda) ikke godt nok, enda det er bedre enn sist (tidsadverb og subjunksjon)

Det spiller ikke noen rolle om det er nåtid, fortid eller framtid. Valget bør være det samme om det står «Manuskriptet var ...».

Nynorsk

I nynorsk gjelder det samme som i bokmål, men i tillegg har vi valgfrie skrivemåter av hvert ord. Endå kan hete enda (hvis man skriver da for ) og enno kan hete ennå (hvis man skriver for no). Her setter vi bare opp de særnynorske formene endå og enno:

  • Manuskriptet er endå dårlegare enn sist.
  • Manuskriptet er enno (endå) ikkje godt nok, endå det er betre enn sist.

 

 

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:16.02.2016 | Oppdatert:27.05.2024