Dybdelæring: djupnelæring eller djuplæring?

Kva heiter dybdelæring på nynorsk?

Svar

Dybde på nynorsk heiter djupn (bunden form djupna). Dybde- i samansetjing kan omsetjast med djupne-.

Djupnelæring er altså eit greitt ord på nynorsk, likeins djupneintervju for dybdeintervju osb.

Dyplæring kan derimot omsetjast til djuplæring (som det òg kan heite på bokmål).

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:15.09.2020 | Oppdatert:19.05.2024