Folkeregistrert eller folkeregisterregistrert?

Heiter det verkeleg å vere folkeregistrert? Bør ikkje det å vere registrert i folkeregisteret heite å vere folkeregisterregistrert?

Svar

Folkeregistrert er ein språkleg snarveg, men ordet er så praktisk at vi ikkje ser nokon grunn til å motarbeide det.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:19.11.2021 | Oppdatert:21.05.2024