Fornøyde med å være enige?

Spørsmålet er: e eller ikke i flertall? Er dere fornøyd eller fornøyde med spørsmålet? Og er dere enig eller enige i at det er vanskelig?

Svar

Det heter vi er fornøyde og vi er enige, men hvis vi legger til en preposisjon (som med eller i), får vi en fast frase der flertalls-e-en er valgfri, altså fornøyd(e) med, enig(e) i.

Historisk sett er fornøyd et partisipp av å fornøye, og partisipp bøyes ikke i flertall i bokmål. Men i dag er fornøyd et adjektiv, og adjektiver skal stort sett flertallsbøyes:

  • Vi er glade og fornøyde.
  • Vi nikker og er enige.

I et fast uttrykk som fornøyd med og enig i er det likevel litt annerledes. Mange opplever det som en så fast enhet at det ikke føles riktig å bøye noe inni det. Derfor er det valgfritt i bokmål å sløyfe e-en. Altså:

  • Vi er fornøyd/fornøyde med spørsmålet.
  • Vi er enig/enige i at det er litt vanskelig.

I paret ovenfor er flertallsbøying med -e mindre vanlig ved fornøyd, og det skyldes nok delvis partisipp-bakgrunnen.

I uttrykket enig(e) om slår flertallsfølelsen gjennom, slik at de aller fleste skriver:

  • Vi er enige om svaret.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:25.04.2016 | Oppdatert:19.05.2024