I eller på begynnelsen av

Heter det «i begynnelsen av 1600-tallet» eller «på begynnelsen av 1600-tallet»?

Svar

Fagnemnda i Språkrådet vedtok i 1995 å rå til «i begynnelsen av» framfor «på begynnelsen av». 

Det tradisjonelle er «i begynnelsen av». «På begynnelsen av» var lite brukt i skrift før 1980.

Men i den andre enden av hendelsesforløpet, altså ved slutten, må vi godta «på». Det kan hete både «på slutten av» og «i slutten av».

Noen ganger passer det med «ved slutten av» og «ved begynnelsen av».

«På begynnelsen» kan komme av påvirkning fra «på slutten», som har mange år på baken. Bruk av «på» i andre tidsuttrykk (som «på 1900-tallet») kan ha  fremmet «på» foran både «slutten» og «begynnelsen».

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:12.11.2021 | Oppdatert:29.05.2024