Isteden(for) eller i stedet (for)?

Hva er forskjellen mellom disse variantene?

Svar

Vi deler spørsmålet i tre nedenfor.

Stedet eller steden?

Du kan velge fritt mellom disse variantene:

i stedet (to ord)
isteden (ett ord)

De betyr akkurat det samme. Det samme gjelder disse variantene:

i stedet for (tre ord)
istedenfor
(ett ord)

Ett eller tre ord?

Velger du -t, må du skrive det som et preposisjonsuttrykk i tre ord. Grunnen er at stedet er en ordform som står på egne bein, jamfør et sted – stedet. (Steden er på sin side en forelda hankjønnsform som ikke lenger kan stå aleine.)

I stedet (for) skrives altså oppdelt på samme måten som for eksempel i senga (til)

På nynorsk er ein stad – staden et vanlig hankjønnsord. Derfor heter det bare i staden (for).

Vi finner et liknende forhold mellom synonyma om lag og omtrent: Lag er et ord, trent er det ikke; derfor må trent settes sammen med om.

Hvor skal det være for?

Det er bare variantene med for som brukes før et substantiv:

  • Jeg reiser til Oslo istedenfor (eller i stedet for) (til) Bergen.

Dette er derimot valgfritt:

  • (Vanlig:) Jeg skulle til Bergen, men reiste til Oslo isteden (eller i stedet).
  • (Mindre vanlig:) Jeg skulle til Bergen, men reiste til Oslo istedenfor (eller i stedet for).

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:04.11.2021 | Oppdatert:19.05.2024