Lutter øre

Kan noen fortelle meg hva uttrykket å være «lutter øre» kommer av?

Svar

Lutter er et ubøyd adjektiv som vi har fått fra nedertysk, i stor grad via dansk. Betydningen av lutter er ‘ren og skjær’ og dermed også ‘bare’, ‘utelukkende’. Uttrykket har altså hverken med lutt eller Luther å gjøre.

Hvis du lover å være lutter øre, forplikter du deg til å høre skikkelig etter.

Adjektivet lutter henger sammen med verbet lutre ‘rense’, som kanskje er mer kjent. 

I dag bruker vi lutter nesten bare i faste vendinger, og oftest i uttrykket med øre. Man kan også være lutter øye, selv om det uttrykket er lite brukt. Fremdeles fins det både lutter velvilje, lutter glede og lutter løgn (men sjelden samme sted). 

Før ble adjektivet brukt friere, jamfør dette sitatet fra Ludvig Holberg: «Jeg er omspendt med lutter Ulycker.» 

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:21.03.2022 | Oppdatert:29.05.2024