Mugg og skimmel – hva er forskjellen?

Jeg blir ikke klok på om roquefort er en blåskimmelost eller en blåmuggost? Hva er egentlig skimmel? Jeg har aldri hørt noen bruke det ordet muntlig.

Svar

Skimmel er grovt sett det samme som det vi vanligvis kaller mugg eller mygl på norsk. 

Mugg er et gammelt hjemlig ord, mens skimmel i denne betydningen trolig kommer fra lavtysk. (Om andre betydninger: Se siste bolk nedenfor.) Både på norsk og dansk brukes begge ordene, men på dansk står skimmel sterkere.

På norsk brukes nok skimmel en del som ordsminke i kommersiell sammenheng. Etter år 2000 har vi sett en eksplosjonsartet økning i bruken av ordet skimmelost for muggost. Saklig sett er det ingen grunn til å bruke skimmel der mugg er dekkende. 

Skimmel i ordboka

Ordet skimmel brukes særlig om ymse former for soppbelegg på planter, jamfør Norsk landbruksordbok:

I den samme ordboka står det at dansk skimmelost og skimmelsvamp svarer til norsk muggost og muggsopp (svensk mögelost og mögelsvamp).

Mugg og skimmel er altså overlappende samlebetegnelser for sopper som vokser som belegg (hy) på matvarer, treverk o.a.

Mer om mugg fra Norsk landbruksordbok

 

 

Dansk mellom tysk og norsk/islandsk/svensk

Som det går fram av disse klippene, er dansk i en mellomstilling mellom tysk på den ene siden og islandsk, svensk og norsk (særlig nynorsk) på den andre:

Tysk

  

Dansk

Islandsk

Svensk

En delvis annen skimmel

Mange kjenner sikker ordet skimmel brukt om en skimlete hest. Vi har flere gamle norske ord på skim- som viser til det å skinne og å glimtef.eks. å skimle. Norsk ordbok knytter skimlut (skimlete) til dette norske verbet (se skimla).

Det samme gjør Alf Torp i Nynorsk etymologisk ordbok (1919), mens han knytter skimmel til mellomnedertysk. Langt tilbake er nok alt dette runnet av samme rot (sammen med verbet å skinne).