Norvagisering 1996

Kva engelske ord blei norvagiserte i 1996?

Svar

Nedanfor er lista frå 1996.

Som du ser, har nokre av orda berre éi offisiell form (dei som står åleine nedanfor), medan dei fleste framleis kan skrivast på to måtar. Merk at ikkje alle orda er tekne inn direkte eller utelukkande frå engelsk (t.d. desennium).

 • breikdans
 • desennium el. decennium
 • ensyklopedi el. encyklopedi (og nokre andre liknande ord)
 • enterteinar el. entertainer
 • fait, faite, faitar el. fight, fighte, fighter
 • feide, feiding, feidar el. fade, fading, fader
 • finisj el. finish
 • gaid, gaide el. guide
 • hedde, hedding el. heade, heading (i fotball)
 • hipp – hipt – hippe
 • innputt el. input
 • innsidar/innsider el. insider
 • insentiv el. incentiv
 • insest el. incest
 • insitament el. incitament
 • kapskapsenkaps(ar)/kaps(er)kapsane/kapsene
 • keitering el. catering
 • ketsjup el. ketchup
 • kikk el. kick
 • klinsj, klinsje el. clinch, clinche
 • konteinar/konteiner el. container
 • overhedd el. overhead el. overheadprojektor
 • pins – pinsen – pins(ar)/pins(er) – pinsane/pinsene
 • polisj el. polish
 • promosjon
 • pønk, pønkar/pønker el. punk, punker
 • rafte
 • rapp, rappe (musikk)
 • resetje/resette (dvs. nullstille)
 • seif el. safe (substantiv, adjektiv og adverb) seife el. safe (verb)
 • sjampanje el. champagne (fransk ord)
 • sjarter, sjartre el. charter, chartre
 • sjåk el. choke, sjåke el. choke
 • skript el. script
 • skup el. scoop
 • skvåsj el. squash
 • snaksy
 • streit el. straight (adjektiv), streite el. straighte (verb)
 • sørvis el. service
 • taime el. time (verb)
 • tilte
 • utputt el. output
 • utsidar/utsider el. outsider

I tillegg kjem at feedback og playback skal bøyast som vanlege hankjønnsord, ikkje med -s i fleirtal.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:16.02.2016 | Oppdatert:24.05.2024