Ord med c og x

Har dere en liste over ord som skal skrives med c og x på norsk? Hvordan er det forresten med nasjonalitetsord som canadisk/kanadisk? Finnes det generelle regler for fremmede bokstaver?

Svar

Nei, det finnes ikke helt generelle regler. Hvis du lurer på om et ord skal skrives med c eller x eller ikke, er det enkleste å gå rett til ordbøkene våre.

Allerede på 1800-tallet begynte vi å skrive s, k og ks i mange fremmedord med c og x. Denne fornorskingen har vært en langsom prosess. For eksempel ble det først i 1938 obligatorisk å skrive eksellent for excellent. Vi kan ikke love at ortografien noen gang blir helt konsekvent på dette området. 

Vi kan likevel presentere en regel for noen av ordene. I tillegg kan vi servere vi en kort liste over ord som ofte skrives feil. 

Hovedregel for nasjonalitetsbetegnelser

Vi kan skrive canadier eller kanadier og canadisk eller kanadisk, men bare Canada (ikke Kanada). Sammensetninger som kanadagås skriver vi med k (merk: liten forbokstav og ikke bindestrek).

Det samme prinsippet gjelder

Colombia (colombianer/kolombianer)
Costa Rica (costaricaner/kostarikaner)
Cuba (cubaner/kubaner)
California (californier/kalifornier)
Mexico (mexicaner/meksikaner)

Se også lista Utanlandske stadnamn.

Liste med c-feller og x-feller

Her er noen ord som ofte har blitt skrevet med c eller x, men som skal skrives med s, k eller ks.

Riktig

Galt

boikott, boikotte

sentral

ekstra

frilans, frilanse

handikap, handikappe

oppbakking

skanne, skanner

svesisme

transe

miksmaster

«boycott», «boycotte»

«central»

«extra»

«freelance»

«handicap», «handicappe»

«oppbacking»

«scanne», «scanner»

«svecisme»

«trance»

«mixmaster»

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:31.10.2022 | Oppdatert:29.05.2024