Overgangsvinduet

Hva er et overgangsvindu, og hva er bakgrunnen for ordet?

Svar

Ordet overgangsvindu er en oversettelse av engelsk transfer window. Overgangsvinduet er et fastsatt tidsrom da fotballklubber har lov til å kjøpe nye spillere. Det er gjerne to slike perioder i løpet av året – en før sesongen og en i sesongen. 

Ifølge Wikipedia ble ordningen gjort obligatorisk av Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) i 2002. Egentlig dreide det seg bare om kjøp av spillere fra andre land, men i dag brukes det visst her i landet også om kjøp av nye norske spillere fra andre klubber.

Det er vanlig å bruke ord for utstrekning i rommet for å betegne utstrekning i tid. Bare tenk på selve ordet utstrekning, eller tenk på ordene rom og rammetidsrom og tidsramme. Vi ser til og med på utsnitt av tida som en slags beholdere, jamfør uttrykk som i år og i dag.

I nyere engelsk kan window (egentlig «of opportunity») betegne et tidsrom da det er mulig å få til noe bestemt. Når slike vindu lukker seg, haster det. Opprinnelsen er romfartsterminologi fra 1960-åra, der (launch) window betegnet korte tidsrom da en kunne skyte opp en rakett eller en satellitt og ha mulighet til å treffe et bestemt mål.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:21.12.2022 | Oppdatert:24.05.2024