Ses eller sees? Gis, fås, tas?

Heter det ses eller sees? Anses eller ansees? Enn gis, fås, tas? Eller skal det være gies, fåes, taes?

Svar

I slike verb (verb som slutter på rotvokalen) er disse passivformene nå obligatoriske:

gis, fås, tas, nås osv.  

Det skal altså ikke være noen e før s-en.

Unntakene er:

sies 
sees/ses
(valgfrie former)

Slik har regelen vært siden 2005.

Merk at infinitivsformen alltid er lik presensformen:

infinitiv – presens
å sees – vi sees 
å ses – vi ses
å tas – det tas

Passiv infinitiv brukes ikke så mye med infinitivsmerket å foran, men desto mer etter hjelpeverb: skal tas, må se(e)s.

Du finner de samme opplysningene ved å slå opp i Bokmålsordboka og trykke på «Vis bøyning».

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:20.05.2022 | Oppdatert:29.05.2024