Sjekke av?

Noe vi har tatt stilling til og kanskje gjort oss ferdig med her på jobben, kaller vi avsjekket. Vi har tatt avsjekk. Det minner om når politiet opplyser at noen er «sjekket ut av saken» – vi haker liksom av på lista. Jeg får ikke tilslag på å sjekke av eller avsjekke i Bokmålsordboka.

Svar

Det er ikke umulig å bruke avsjekking og avsjekk, men det kan virke kryptisk. Det dere beskriver, er nærmest å ekspedere.

Det er nok engelsk check off som ligger under sjekke av, altså å markere noe som ferdig eller «utsjekket». I skjema- og listesammenheng sier vi gjerne å krysse av, hake av eller huke av. A check mark er en hake. Kanskje hake av kunne brukes oftere?

Vi har ellers fått en lang rekke «sjekke-uttrykk». Både sjekking, utsjekking og innsjekking (nå også utsjekk og innsjekk) er kommet for å bli.

Det praktiske lånordet check er avledet av chekk ‘sjakk’ (jf. checkmate). Det handler om å holde fast og å ha kontroll.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:30.01.2017 | Oppdatert:24.05.2024