Stemor og stefar i stedet?

Jeg har i eldre tekster sett skrivemåtene stedmor, stedfar og stedbarn. Det virker mer logisk enn det som står i Bokmålsordboka, for ei stemor er jo opprinnelig i stedet for den virkelige mora. Hvorfor er ikke dette en godtatt skrivemåte?

Svar

Det er fordi Bokmålsordboka har rett; dette har ikke noe med sted å gjøre. Første ledd kommer av lavtysk stef-, jamfør også engelsk stepmother, svensk styvmor osv.

Det lavtyske stef- har en parallell i gammelnorsk stjúp- (som senere ble stjúk- og stýk-, da -ps- i stjúpsonr ble til -ks-). Stjúp må opprinnelig ha betydd noe i retning av ‘som er frarøvet (foreldre/barn)’. På nynorsk kan det også hete stykmor osv. I Ivar Aasens ordbok står det f.eks. stjukbarn.

Sted- i disse ordene er folkeetymologi, altså en omtolking basert på ordhistorie som virker logisk, men som ikke stemmer. Vi finner den i dansk og i dansk-norsk og riksmål fram til 1917.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:06.03.2022 | Oppdatert:19.05.2024