Uttalen av Geiranger og lignende navn

Hva er regelen for uttale av navn som begynner på Gei-, som Geilo og Geiranger?

Svar

Tradisjonelt uttales slike navn med j-lyd, akkurat som navn på Gy- og Gi-.

Vi kan kalle det hovedregelen. Men noen navn har med tida fått bokstavrett uttale (skriftuttale).

Mens alle uttaler Geilo /jeilo/, har det nå blitt så vanlig å uttale Geiranger med hard g- at NRK har endret uttalerådet sitt fra /jeiranger/ til /geiranger/. Den gamle lokale uttalen hadde j-lyd: /jårånjen/. Navnet har tradisjonelt hatt trykk på første staving og tostavingstonelag (tonem 2).

Nedenfor byr vi på mer lesestoff for spesielt interesserte.

 

Oluf Rygh i verket Norske Gaardnavne:

 

Alf Hellevik i boka God norsk i skrift og tale (1956):